Internt

Institutionens agenda

Agenda vt-21

Box

Box

Semesteransökan etc.

Registrera dina publikationer

Dagens schema

Statistiska institutionens medarbetarsida

Detta är vår medarbetarsida. På denna sida finns viktig information för dig som jobbar på Statistiska institutionen. Här hittar du rutiner och riktlinjer, kontaktpersoner och aktuell information som berör dig som anställd. 

Här finns även genvägar för att logga in i Stockholms universitets gemensamma system och i BOX där Statistiska institutionens  gemensamma filer och dokument finns samlade.

I "Agenda" kan du se vilka evenemang som är aktuella för anställda vid institutionen, t.ex. när institutionsmöten eller forskarseminarier hålls.

How to make surveys cheaper and better

Let’s say that a survey company would like to make a poll about the upcoming American election. How do they go about it? The goal for them would be to make the survey both cheaper and better. To make the survey more cost efficient, it is important to know if it is possible to reduce the sample size in the survey without increasing the errors. Edgar Bueno, doctoral student, researches a method to do that.

Person sitter och programmerar vid en bärbar dator. Foto: Creative commons

Undervisnings- och examinationsformer med anledning av Covid-19

All undervisning och examination vid Statistiska institutionen under hela vårterminen 2021 ges på distans.

"A walk in the park!" - Naturpromenad för tentaplugg

Stärk minne och koncentrationsförmåga genom naturpromenad. Diskutera statistiken och räkneproblem under en promenad med andra studenter.

Kontakt till viktiga funktioner vid institutionen

Prefekt
Michael Carlson
Rum:B733 Tel: 08-16 2982 E-post: michael.carlson@stat.su.se

Stf prefekt
Mattias Villani
Rum: B768 Tel: 08-16 2993 E-post: mattias.villani@stat.su.se

Adminstrativ Chef
Richard Hager
Rum: B756 Tel: 08 16 2990 E-post: richard.hager@stat.su.se

Studierektor Grundnivå och anvancerad nivå
Jessica Franzén
Rum: B765 Tel: 08-16 2986 E-post: studierektorGA@stat.su.se

Studierektor Forskarnivå
Tatjana von Rosen
Rum: B771 Tel: 08-16 2957 E-post: studierektorF@stat.su.se

Studentexpeditionen
Rum: B724  Tel: 08-16 2995 E-post: expedition@stat.su.se

Studievägledning
Hedda Werner Åström och Emma Pettersson
Rum: B718 Tel: 08-16 2981 E-post: studievagledare@stat.su.se

IT-tekniker och Skyddsombud
Håkan Slättman
Rum: B 715 Tel: 08-16 2953 E-post: hakan.slattman@stat.su.se

Kontaktperson för arbetsmiljö och likabehandling
Michael Carlson
Rum:B733 Tel: 08-16 2982 E-post: michael.carlson@stat.su.se

Personalavdelningens jämlikhetssamordnare vid Stockholms universitet.

Information och Webb
Richard Hager, richard.hager@stat.su.se