Tid: 28 mars, kl 13-14
Plats: B705

Abstract

Jag visar exempel på dåliga frågor i undersökningar som jag stött på i massmedia eller i undersökningar som jag själv besvarat. Jag ger också tips på böcker om frågekonstruktion och angränsande områden, och länkar en del av de dåliga frågorna till litteraturen om frågekonstruktion.  Eftersom frågorna är på svenska håller jag seminariet på svenska. Seminariet bygger på det föredrag jag höll på Surveyföreningens seminarium i februari.