Prefekt

Michael Carlson

Rum:B733

Tel: 08-16 2982

E-post: michael.carlson@stat.su.se

_______________________________________________________________________________

Ställföreträdande prefekt

Mattias Villani

Rum: B765

Telefon: 08-16 2993

E-post:  mattias.villani@stat.su.se

________________________________________________________________________________

Adminstrativ chef

Richard Hager

Rum: B756

Tel: 08 16 29 90

E-post: richard.hager@stat.su.se

________________________________________________________________________________

Studierektorer

Grundnivå och avancerad nivå

Jessica Franzén

Rum: B768

Telefon: 08-16 2986

E-post: studierektorGA@stat.su.se

Forskarnivå

Tatjana von Rosen

Rum: B771

Tel: 08-16 2957

E-post: studierektorF@stat.su.se

________________________________________________________________________________

Information och webb

Jenny Rosen

Rum: B718

Tel: 08-16 29 81

E-post: jenny.rosen@stat.su.se

Richard Hager

Rum: B756

Tel: 08 16 29 90

E-post: richard.hager@stat.su.se

_______________________________________________________________________

Studentexpeditionen

Rum: B724

Telefon: 08-16 2995

E-post: expedition@stat.su.se

Studentexpeditionens hemsida


Studievägledning

E-post: studievagledare@stat.su.se

Studievägledningens hemsida