Utredning enligt diskrimineringslagen görs av Universitetets jämlikhetssamordnare