Diskrimineringsgrunder

Gruppen arbetar utifrån diskrimineringsgrunderna så som de är definierade i diskrimineringslagen:

  • etnisk tillhörighet
  • funktionshinder 
  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • trosuppfattning
  • ålder

Vårt uppdrag är att alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt.

Likabehandlingsplan

Gruppen arbetar utifrån Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter.

Kontakt

Har du frågor om likabehandlingsarbetet vid Statistiska instituionen är du välkommen att kontakta Michael Carlson, ordförande i gruppen för arbetsmiljö och likabehandling.

Hit kan du vända dig

Ordföranden i gruppen för arbetsmiljö och likabehandling vid Statistiska institutionen är, Michael Carlson.

Du kan vända dig till:

Studievägledaren, som har tystnadsplikt, e-post: studievagledare@stat.su.se

Jämlikhetssamordnaren vid Stockholms universitet, e-post: jamlikhet@su.se 

För att få stöd och råd är det bra att vända sig till Stockholms universitets studentkår.

Via Studenthälsan i Stockholm kan du få samtalsstöd och rådgivning. Studenthälsan har öppen mottagning vissa dagar i Södra huset samt i Studentpalatset vid Odenplan. För mottagnings- och telefontider se www.studenthalsanistockholm.se

Läs mer om Stockholms universitets Likabehandlingsarbete

Anställda kan vända sig till institutionens prefekt Michael Carlson, eller till Personalavdelningens jämlikhetssamordnare vid Stockholms universitet