DO har utvecklat en e-utbildning för arbete med studenters lika rättigheter och möjligheter. Verktyget är användbart i institutionernas lokala arbete för lika rättigheter och möjligheter och kan användas av enskilda medarbetare och studenter.

E-utbildningen belyser frågor om diskriminering, bemötande, normkritiskt arbete och pedagogik och planmässigt arbete. Det finns fyra ingångar beroende på vilken roll man har: student, undervisande personal, serva studenter och planera för likabehandling. Utbildningen är gratis och man kan gå när det passar. Registrering eller inloggning behövs inte.