Under 2021 fortsätter vi att fokusera på:

  • Att öka inlämning av förbättringsförslag och åtgärder inom miljöområdet (SAMIR)
  • Hållbara inköp
  • Sopsortering -matafvall