Nyheten om KP:s Webbenkät skapade rubriker om att barn inte vill vända sig till sina pappor. Enkäten gav dock inte belägg för den slutsatsen.

"Man borde ha varit mera kritisk och påpekat att KP:s undersökning kan ha gett en mer skev bild än vad som är verkligheten" säger Dan Hedlin i Medierna i P1.