De salstentamina som under vårterminen kommer att ersättas med en hemtentamina har oförändrade datum. Utöver skrivtiden ges extra tid för uthämtning och inlämning av den elektroniska tentan. Denna tid är till för att du ska kunna lämna in tentan i tid, även om du skulle få problem med tekniken. Obeservera att inga sena inlämningar rättas!

Detaljerade instruktioner för hur du som student ska göra kommer att skickas ut i samband med din tenta, se till att bevaka din e-post, Athena och vår webb.

Instruktioner för hemtentor, vårterminen 2021 (71 Kb)

-> OBS! Se till att du har rätt e-post i Ladok. Annars når vi inte dig med information eller med själva hemtentan. Vi gör en notis i Athena i samband med att tentan skickas ut.

- > OBS! Hemtentamina kommer också att vara anonyma. Amälan till tentamen ska ske som vanligt via Ladok senast 8 dagar i förväg, för att vi ska kunna administrera tentans anonymitet. Endast anmälda med tilldelad anonymkod får skriva tentan.

- > Vi vill uppmärksamma alla studenter på att vi noggrant går igenom alla tentor för att upptäcka fusk, plagiat och otillåtet samarbete. Misstänkt fusk rapporteras till Disciplinnämnden och kan leda till avstängning. Läs noga instruktionerna på tentan samt universitetets regler för tentamensskrivningar, för att ta reda på vad som är tillåtet på tentan.

Studenter i berörda kurser ska hålla sig uppdaterade på Athena och med kursansvarig lärare angående instruktioner för uthämtning och inlämning av hemtentamina.

För information om dina tentor, håll koll på din kurssajt på Athena.

Se också information på su.se/corona

Detta gäller vid Statistiska institutionen för Undervisnings- och examinationsformer med anledning av Covid-19.