I Sveriges Radio P5 med Lisa Friberg torsdagen den 20 april ville de ta reda på mer om Chiles nationella helgdag för folkräkning, och intrevjuade Michael Carlson (2.08 in i programmet).

Under den nationella helgdagen måste man stanna hemma tills folkräknaren kommer förbi med ett folkräkningsformulär, i programmet får vi höra hur det går till (från 1.58 in i programmet).

Varför är det så olika hur folkräkningen går till i olika länder? Michael Carlson förklarar att det beror på landets bakgrund och historia. Många länder har inte en utvecklad registerstatistik och vissa länder, såsom USA, Storbrittannien och Tyskland saknar folkbokföringsregister.

Senaste gången man gick ut med en enkät till alla vuxna individer i Sverige var 1990, men sedan dess har man inte planerat någon ny liknande enkät.

Att göra en totalundersökning på befolkningen med dörrknackning vid varje hushåll kan göra det lättare att se människors verkliga förhållanden, men metoden är mycket kostsam jämfört med att ha ett folkbokföringsregister, som är kostnadseffektivt. Sedan kanske man inte vågar svara ärligt på alla frågor ifall andra i familjen kan höra på, poängterar Michael Carlson.