"– Det första man måste fråga är: Vad menar man med säkerhet", säger Frank Miller i en intervju med Dagens Nyheter.

Istället för att prata om säkerhet hos tester, är det bättre att använda begreppen specificitet och sensibilitet, förklarar Frank Miller. Sensitiviteten på ett test anger hur många av de som är sjuka, som testet hittar. Specificiteten på ett test anger andelen av dem som är friska, som testet friskförklarar.

Om man bara vet sannolikheten att testet ger rätt svar till en slumpmässigt utvald person i befolkningen och kallar detta för testets säkerhet, så betyder det inte så mycket. Därför att om endast 0,2 procent av befolkningen har en sjukdom, så kan en tillverkare av ett test för den sjukdomen säga att de har 99,8 procents säkerhet på testet - och sälja ett test som alltid kommer svara att du är frisk.

I andra riktningen skulle ett test kunna ange 80 % säkerhet, och ge utslag för 100 gånger fler sjuka än vad som verkligen är det. I båda fallen är frågan om testet är meningsfullt och användbart. Man måste alltså veta vilken typ av säkerhet som testet anger.

Ett seriöst test, som används i vården, har istället vägt sensitivitet och specificitet, så att testet ska hitta dem som verkligen är sjuka, men inte överbelasta vården med personer som egentligen är friska.

Läs hur Docent i statistik, Frank Miller förklarar testsäkerhet i DN.