Tatjana von Rosens projekt med fokus på praktisk dataanalys och statistisk programmering på grund- och avancerad nivå tilldelas 187 740 kr.

Vi säger grattis till detta och ser med spänning fram emot resultaten!

Här kan du läsa mer om utlysningen och de projekt som beviljats medel.