Värdefulla data har tidigare inte utnyttjats maximalt 

 
Gebre
Gebrenegus Ghilagaber
 

Tidigare har skattning av demografiska indikatorer i Afrika baserats på statistiska metoder som passar ofullständiga data. Sedan 1980-talet har dock nya undersökningar, speciellt demografiska undersökningar och hälsoundersökningar gjort det möjligt att få tillgång till nationellt representativa data.

 - Dessa undersökningar har inte utnyttjats maximalt, säger Ghilagaber. Tanken med boken har därför varit att använda moderna och avancerade metoder för att analysera demografiska data från olika afrikanska länder.

Forskare gick samman

Alla huvudbidragare till boken är forskare med afrikanskt ursprung och verksamma på olika universitet och forskningsinstitut i Europa och Afrika som exempelvis Sverige, Tyskland, England, Sydafrika och Namibia.

- Projektet började när några av oss träffades i samband med konferenser och diskuterade idén om att göra något med den stora outnyttjade mängd data som samlats in genom demografiska undersökningar och hälsoundersökningar i Afrika de senaste decennierna, säger Ghilagaber.

Boken kan användas framför allt som underlag för beslutfattare om hälsorelaterade frågor. Dessutom kan den vara en god referens för forskare i allmänhet och forskare om tillämpad statistik, epidemiologer, hälsoekonomer och samhällsvetare i synnerhet.

Läs mer om boken och dess författare