Skulle vilja se bättre redovisade metoder

"För att jag ska gå i god för en undersökning måste jag veta i detalj hur det gjort, vilka metoder som använts. Men det redovisas inte på en sådan detaljnivå som jag skulle behöva" säger Dan Hedlin.

Läs mer i en intervju med SvD.