Att andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott i den senaste Nationella trygghetsundersökningen kan ha flera skäl säger Ulrika Rogland, advokat och tidigare åklagare, till Dagens Nyheter: att Me too-rörelsen kan ha gjort att fler tar upp vad de varit med om, att undersökningen innehåller nya frågor om utsatthet över internet som fångar upp fall som tidigare undersökningar inte räknat med, men också att frågorna nu har ställts med en webbenkät istället för i telefonintervju.

"Man brukar få högre siffror på känsliga frågor som ställs via en pappers- eller webbenkät, jämfört med att tala med en människa i en telefonintervju", säger Dan Hedlin, professor vid Statistiska institutionen.

Hur ska man då jämföra resultaten? Man gör en omräkning av de resultat som man har fått i tidigare undersökningar. Sedan måste man jämföra resultaten med försiktighet, då det är frågan om en enkel omräkning efter en stor metodförändring, säger Dan Hedlin till DN.