"En pingpongmatch med siffror"

De politiker som intervjuas den 4 mars i Ekots lördagsintervju  vittnar om att man i debatten använder den statistik som passar med det budskap som man själv vill förmedla (från 38 minuter in i programmet). Själva statistiken kan stämma, men man söker framför allt efter det som bekräftar ens egen världsbild. Ett exempel som tas upp är statistik kring sysselsättning, där andelen sysselsatta i riksdagsdebatter har ställts mot antalet sysselsatta. Det blir "en pingpongmatch med siffror".

Oärligt att inte ge en helhetsbild

Hur blir det då om man i debatten bara väljer ut den statistik som passar syftet? Dan Hedlin menar att det blir oärligt när man inte ger en helhetsbild (från 51 minuter in i programmet). Han tycker också att vi som väljare kan ställa krav på våra politiker.

Är det meningslöst att leta efter mätbara sanningar?

Nej, säger Dan Hedlin bestämt. Det finns olika tolkningar av statistiken, men det betyder inte att det inte finns fakta. Det finns också officiell statistik, konstaterar Dan Hedlin. Det är också viktigt att man känner till och tar hänsyn till den statistiska osäkerheten. Politiker behöver ge en mer nyanserad bild genom att använda fler siffror än bara de som passar det egna syftet.