Under våren har suget efter datasammanställningar, jämförelser och prognoser kring Covid-19 varit stort. Men artiklar och debattinlägg som vill tolka eller producera statistik har inte alltid kommit från forskare inom vetenskapsområdena statistik eller epidemiologi.

Det har även dykt upp självrekryterade undersökningar kring till exempel symptom. Självrekrytering som metod kan fungera, men det går inte att veta, påpekar Dan Hedlin.

Anne-Marie Flygare och Dan Hedlin diskuterar också en vitt spridd sida som jämför antalet bekräftade fall av covid-19 i olika länder. Men själva datainsamlingen i de olika länderna har haft så olika förutsättningar så att korrigeringar av data skulle behövas för att kunna göra riktiga jämförelser.

En annan sida som blivit mycket spridd ser samband mellan sjukdomsfall och ifall folk brukar bära ansiktsmask. "Det påminner om en studie från i början av 1900-talet, som fann ett starkt samband mellan radioapparater och psykisk ohälsa i Storbritannien", konstaterar Ann-Marie Flygare.

Satistik som produceras och används kunnigt och korrekt är däremot ett mycket bra verktyg.

Här kan du läsa artikeln i DN.

Statistik. Illustration ur artikel i DN 5 april 2020.