Dan Hedlin vid intervju med SVT. Foto: Firat Celik, SVT.

Professorer vid Stockholms universitet och Göteborgs universitet är starkt kritiska till rapporten "Kan man lita på BRÅ?", författad av forskare vid Linköpings universitet.

Vill inte kännas vid slutsats om partipolitisk partiskhet

Efter rapportens publicering anmälde SD justitieminister Morgan Johansson till konstitutionsutskottet. Detta bland annat på grund av rapportens skrivning (på s. 53):

”Med tanke på kritik som riktas mot att Brå har en stark knytning till kriminologiska institutionen samt till det socialdemokratiska partiet, väcker nuvarande bemanning av råden frågor.”

I en intervju med SVT vill en av rapportförfattarna, Malin Wieslander, inte kännas vid att de skrivit om en stark knytning till Socialdemokraterna:

"Nej, det säger vi inte. Var säger vi det?"

Felcitering som ändrade innebörden

Efter en 40 minuter lång intervju med rapportförfattarna fick Dan Hedlin en utskrift på en halv sida. Han godkände den, då det framkom att han förde ett teoretiskt resonemang om SCB. Men i rapporten framkommer det som ett faktiskt resonemang om BRÅ. Rapportförfattarna förvanskar citatet, så att det ser ut som att han skulle ha sagt att BRÅ är en arbetsmiljö där man inte kan föra fram kritik till ledningen.

Dan Hedlin säger enligt den korta utskriften som han har fått och godkänt:

”Tidigare var jag sekreterare i Statistiska centralbyråns råd och jag har hunnit fundera en del på vad råd tillför och landa i att de fyller en funktion som man inte tänker på. Om en myndighet som ska vila på vetenskaplig grund, om de villar bort sig, kan man inte räkna med att GD får höra det inifrån organisationen. Rådet har en viktig funktion att då signalera att detta inte är vetenskapligt.”

I rapporten står det i stället:

”En annan rådsmedlem (R2) påpekade att råden kan vara betydelsefulla om Brå inte klarar av att upprätthålla tillräcklig vetenskaplig höjd och att förhållandena vid Brå är sådana att man inte kan ’räkna med att GD får höra det inifrån organisationen’.” [Vår fetmarking i citatet.]

I en intervju med Sveriges Radio menar rapportförfattaren Stefan Holgersson, polis och professor i polisvetenskap på Högskolan i Oslo, att innebörden inte är ändrad i citatet:

"Det är ju precis, om man jämför då med intervjutexten vi har, det som står i rapporten, det är exakt" - Bara inramningen är ändrad, menar Stefan Holgersson. Och: "Nu verkar den intervjuade ha ändrat sig."

https://www.svd.se/forsatlig-formulering-i-bra-rapporten

https://www.svt.se/nyheter/forskare-kritiska-till-rapport-om-bra

https://www.svd.se/kritik-mot-bra-rapport-forvanskat-det-jag-sagt

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rapportforfattarna-bemoter-kritiken-om-bra-rapporten

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7372091