- Jag och Jonas har arbetat väldigt bra ihop och haft roligt under uppsatstiden. Vår handledare Ove Frank har även varit väldigt bra, säger Filip Langemar. 

 
Filip Langemar och Jonas Eriksson
Filip Langemar och Jonas Eriksson
 

Surveyföreningen är en sektion inom Svenska statistikfrämjandet och verkar som ett forum för diskussioner, stimulerar till utbyte av yrkeskunskaper och främjar forskning, praktisk metodutveckling och utbildning på området. Surveyföreningen anordnar varje år en tävling för studenter som skrivit sin uppsats inom surveyområdet och i år vann Filip och Jonas med sin uppsats där de har använt sig av entropianalys. 

- Det känns otroligt kul att vinna Surveyföreningens uppsatstävling, säger Filip. Vi tycker det har varit väldigt kul att skriva uppsatsen och vi är båda väldigt nöjda med resultatet. Att få bekräftat att man gjort ett bra jobb är alltid roligt.

Entropianalys blir nördigt

Filip och Jonas har använt datamaterial från en global undersökning som analysföretaget United Minds gjorde för mediaföretaget Metro och som syftade till att utforska värderingar och vanor hos konsumenter i storstäder.

- Jag tror att vi vann priset eftersom vi har valt en relativt okänd analysmetod med ett brett användningsområde och applicerat den på ett ganska roligt datamaterial, säger Filip. Att göra en entropianalys blir ganska "nördigt" eftersom man tvingas göra alla steg manuellt då det inte finns någon mjukvara anpassad för entropianalys.

Entropi är ett spridningsmått som länge funnits inom fysiken men som även kan användas på frekvensfördelningen för variabler på både ordinal- och nominalskala för att undersöka sambandet mellan olika variabler.

- Det är därför en väldigt bra metod för att förstå hur strukturen i ett datamaterial ser ut och för att se hur variabler påverkar varandra, säger Filip. Man behöver inte heller göra några antaganden om fördelningen hos variablerna vilket också underlättar användandet av metoden.

Stolt handledare

Jonas och Filips handledare Ove Frank, Professor emeritus vid Statistiska institutionen, är glad över att hans studenter blir uppmärksammade och tror att framgången delvis beror på att vet vad de håller på med och gillar sitt datamaterial.

- I det här fallet fick de i detalj styra vilka beräkningar som skulle göras och då måste de ju förstå vad de gör på ett helt annat sätt än om man tillämpar ett färdigt program, säger Ove. De har också varit intresserade av att förstå hur metoden fungerar och nog också sporrats av att det är något nytt de fått lära sig som de kan ha nytta av i många statistiska sammanhang.
 

Planer på att utveckla en mjukvara

Filip menar att entropianalys går att applicera på många olika dataformer och även kan hjälpa till att hitta komplicerade multivariata samband bland variabler.

- Vi tror att det kan bli en populär analysmetod i framtiden, både på statistikansvariga myndigheter och inom näringslivet. Vi har även funderat själva på att utveckla en mjukvara som gör analysprocessen lättare, säger Filip

 

Här kan ni ladda ner hela uppsatsen i fulltext. Statistical entropy methods with applications to the analysis of questionnaire data. (1513 Kb)