Gruppen är till alla som har läst statistik vid Statistiska institutionen, och vi vill erbjuda er uppdaterad information om vad som händer på institutionen, speciella seminarier och samkväm för er samt tips om kurser och publikationer.

I gengäld hoppas vi kunna locka er att delta i verksamhet för våra studenter, så att de får en inblick i hur de kan få användning av sina statistikstudier.

Du hittar nätverket genom att gå in på Statistiska institutionens alumngrupp, https://www.linkedin.com/groups/7450161

Har du några frågor så kontakta vår studie- och karriärvägledare Jenny Rosen, studievagledare@stat.su.se                                                           


Du kan också hålla kontakten med alumnnätverket vid Stockholms universitet!