Madelene Syrén ”Jag jobbar med uppföljningar och strategi på Arbetsförmedlingens huvudkontor.”

Mina arbetsuppgifter handlar i huvudsak om att ta fram och analysera olika former av underlag som ligger till grund för strategisk utveckling av viss arbetsmarknadspolitisk verksamhet som myndigheten Arbetsförmedlingen bedriver. Jag bidrar även med underlag till Arbetsförmedlingens utgiftsprognos.

Marcus Berg, ”Mitt jobb som webbanalyskonsult.”

Mitt jobb har framför allt inneburit konsultverksamhet för kravspecifikationer (vilken data ska samlas in), gränssnittsutbildning (hur hittar jag och tittar på data i det program vi använder) och analysstöd (vad kan vi dra för slutsatser från data?)

Jag har även gjort ett par engångsprojekt inom områden som att göra intern kompetensutveckling (utbildade kollegor i statistik), skriva white papers samt bygga ett index för utvärdering av en kunds verksamhet.

Anna Björkesjö, ”Jag jobbar som metodstatistiker på SCB.”

Jag jobbar i dag på Statistiska centralbyråns processavdelning, metodenheten
för företags-, organisations-, fastighets- och miljöstatistik. Min huvudsakliga
arbetsuppgift är att fungera som en stödfunktion mot produktionsavdelningarna.
Fram till idag har jag framför allt jobbat med metodutveckling, allokering av
urval samt statistiska beräkningar och analyser.

Sirus Dehdari, ”Jag är doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet.”

Här kan du läsa mer om min forskarutbildning.