Stockholms handelskammares rapport, där man alltså drar slutsatsen att Rinkeby blivit alltmer otryggt, fick stort genomslag i flera medier.

Men enligt tidningen Vi i Rinkeby är finns det problem med undersökningen som har ett väldigt litet underlag: fyra företagare. Och det var endast en av dem som fick frågan som tyckte att stadsdelen under det senaste året hade blivit mer otrygg.

Såhär säger Dan Hedlin, professor i statistik vid Statistiska institutionen som intervjuas i artikeln om det:

"– Om tre personer säger att otryggheten inte har ökat och en säger att den har det så blir det väldigt konstigt om man säger att otryggheten generellt har ökat. Det är faktiskt bedrägligt. Det är ju bara en persons subjektiva uppfattning. Då ska man skriva precis det: att en person av fyra tillfrågade upplever att otryggheten har ökat."

Läs hela artikeln här!