Skämsfaktor för den som röstar på exempelvis Sverigedemokraterna, färre som svarar på enkäter ­och självrekryterade paneler. Det är några av orsakerna till att opinionsmätningarna av idag inte visar lika rätt som de som gjordes tidigare.

Risken: frågor kan "blåsas upp"

Och just självrekryteringen kan utnyttjas av grupper på internet för att ”blåsa upp” en fråga som egentligen inte har så stort folkligt stöd. Det menar Dan Hedlin, professor vid Statistiska institutionen som intervjuas i Fokus artikel:

”Jag har själv svarat på samma enkät två gånger en gång, bara för att testa. Jag undrar om de som betalar för studien vet om att det går att göra så”.