Konferensen pågick under två halvdagar, med nätverkande, presentation av yrkesvägar och aktuell forskning. Bland de sju olika föreläsarna fanns professor Mattias Villani, som gav presentationen "The Core of AI is Statistics: The Future is ours - if we want it" (6771 Kb)

Bland presentationerna fanns även att jobba som statistiker och presentetioner av masteruppsatser.