Föreläsning. Foto: Hans Söderström.

Vi ser fram emot många sådana samarbeten, då Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har bildat universitetsalliansen Stockholm trio.

Föreläsningen, om Bayesiansk linjär regression, kan du läsa här:

Gästföreläsning Bayesiansk linjär regression (1316 Kb)

Vill du också samarbeta med våra forskare?
Hör av dig till oss!