Under perioden 11-20 januari 2017 undervisade Gebrenegus Ghilagaber i biostatistik, både för masterstudenter i molekylär medicin och i Winter School in Bioinformatics and Statistical Genetics.

Vid besöket diskuterades även medverkan i forskningsprojekt, och det finns planer på att göra återbesök.