Det finns också en osäkerhet i mätningarna, använder man telefonintervjuer blir bortfallet större och människor mindre benägna att svara ärligt, men använder man webbenkäter kan kvaliteten vara dålig och metoderna redovisas ofta inte, säger Dan Hedlin, professor i statistik vid Statistiska institutionen, Stockholm Universitet, i artikeln.

Därför är valutgången svår att förutse (läs mer på SVT Nyheter)