- Sammansättningen på universitetet bör spegla samhället i stort, att alla som uppfyller behörighetskraven ska känna sig välkomna oavsett område där man bor, föräldrarnas härkomst eller utbildningsnivå, säger institutionens prefekt Gebrenegus Ghilagaber som är väldigt glad över samarbetet.

 
Cybergymnasiet

 

Statistik mer än bara matte

Läraren Karin Lagnemo som är Cybergymnasiets kontaktperson besöker Statistiska institutionen tillsammans med Faezeh Kahalaji, universitets projektledare för breddad rekrytering och verksamheten ”fadderskolor”. På mötet diskuteras hur samarbetet ska utformas och  engagemanget är stort från från både Cybergymnasiet och instituionens representanter.

- Anledningen till att det är viktigt att samarbeta med Statistiska institutionen är att eleverna på Cybergymnasiet ska få en större syn på statistik än vad de har idag, säger Karin Lagnemo. Många elever ser bara statistik som matematik och förstår inte att det faktiskt används som ett verktyg i flera andra ämnen som exempelvis samhällskunskap och geografi.

Samarbetet inleds med en studentföreläsning på Cybergymnasiet

Studentrådets ordförande Marcus Berg hoppas på att kunna vara en inspirationskälla och en förebild för gymnasieeleverna. Han kommer i april tillsammans med Marcos Vergara, en annan student vid institutionen, åka  till Cybergymnasiet och hålla en föreläsning för eleverna i år 2 och 3 på samhälls- och ekonomiprogrammet.

- Jag vill visa att universitetsvärlden är en plats för unga och energirika personer, inte bara åldrade professorer, säger Marcus som ser fram emot att få åka till Cybergymnasiet och berätta om Statistik och om Stockholms universitet i stort.

Samarbetet kan göra gymnasietiden mer meningsfull och aktuell

Karin Lagnemo tycker att det är viktigt att presentera universitetsstudier som en möjlig framtid för alla och tror också att ett samarbete med Stockholms universitet kommer att göra gymnasietiden mer meningsfull och aktuell.

- Eftersom mina elever går på samhällsprogrammet så är det viktigt för oss att de får se flera möjliga vägar ifrån gymnasiet och där tror jag att Statistiska institutionen kan visa en väg som många elever inte vet om att de skulle kunna välja, säger hon. Vi hoppas därför på att samarbetet med statistiska institutionen kan bidra till att våra elever får förståelse för att statistik inte i första hand är matematik utan att förarbete och analys av statistik i hög grad rymmer områden som kan intressera många av våra elever.

Prefekten hoppas på större intresse för statistik

Statistiska institutionens prefekt Gebrenegus Ghilagaber tror att samarbetet kan visa gymnasieeleverna vad man gör på ett universitet och på så sätt uppmuntra och förbereda eleverna för vad som förväntas av dem.

- Jag hoppas att det ska öka medvetenheten och höja motivationen att fortsätta läsa vidare vid högskolan i allmänhet och statistik i synnerhet, säger Gebrenegus Ghilagaber.

Visa upp universitetets mångfald

Enligt Karin Lagnemo har många av eleverna på Cybergymnasiet aldrig besökt universitetet och därför är det viktigt för henne som lärare på ett studieförberedande program att visa ett förslag på var de skulle kunna läsa.

- Det är viktigt att visa att på universitetet läser en mångfald av studenter och att alla elever är välkomna. Det finns många elever som tror att man måste vara på ett visst sätt, eller komma från akademikerhem för att läsa på universitetet.

Marcus Berg instämmer i det är viktigt att visa på universitetets mångfald.

- När jag gick på gymnasiet hade jag behövt få höra att det finns ett stort kursutbud på universitetet och att alla är välkomna - det finns något för varenda en av oss, säger han. Det är bra att uppmuntra och inspirera dagens ungdomar att studera vidare, dels för att det är personlighetsutvecklande och dels för att det kommer att hjälpa dem på arbetsmarknaden i framtiden.

Eleverna ska få besöka Stockholms universitet

Samarbetet drar igång med föreläsningen på Cybergymnasiet. Hur samarbetet senare ska utvecklas kommer att diskuteras under våren. Förhoppningen är att eleverna på Cybergymnasiet ska få besöka Stockholms universitet och även kunna få handledning av lärare på Statistiska institutionen när de gör arbeten som har med statistik att göra.

- Jag hoppas att samarbetet kommer att göra så att fler elever väljer att skriva arbeten där de använder sig av statistik, säger Karin Lagnemo.

Cybergymnasiets ledstjärna är: ”Alla kan mer!”. Samarbetet med Statistiska institutionen är därför en del av arbetet för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleverna.