Rolig föreläsare
 

Vi vill gärna sprida information om statistik och dess användningsområden och kommer gärna ut till skolor i Stockholmsområdet och berättar om ämnet. 

Vill ni veta mer så kontakta Statistiska institutionens studievägledare Jenny Rosen.

Vilken verklighet döljer sig bakom siffror egentligen? Varför behövs statistik?

Statistiska metoder används exempelvis vid opinions- och marknadsundersökningar och för att göra ekonomiska prognoser. Statistik utgör ofta ett ovärderligt underlag för viktiga beslut inom samhällsplanering, ekonomi och hälso- och sjukvård. Statistiska metoder används också inom läkemedelsforskning, psykologisk forskning och industriell kvalitetskontroll.

Statistik - ett samhällsämne

Statistik är ett samhällsvetenskapligt ämne och är viktigt för att kunna förstå vad som händer i vårt samhälle och världen. Kunskaper om statistik ger dig bättre förutsättningar att kunna granska och tolka de siffror som hela tiden omger oss.