Statistik för att förstå vår omvärld

För att vi ska kunna förstå vår omvärld behövs data och analyser av dessa. Vi behöver samla in data, ha kunskaper om hur insamlingen av data fungerar och hur felkällor undviks i möjligaste mån. Vi måste känna till hur onödiga kostnader undanröjs. Vi behöver ha verktyg för att hitta en balans mellan respekt för uppgiftslämnarna och skydd av deras konfidentiella uppgifter samtidigt som vi vill samla in data om känsliga frågor och publicera resultaten av analyserna. Vi behöver förfinade metoder för analys som tar hänsyn till slumpens spel, vad det är vi vill veta och hur vi tror oss veta det när analysen är klar.

SUREC - ett samarbete för samhällsnyttig och intressant forskning

Stockholms universitet genomför fler longitudinella studier än något annat universitet i Sverige. Samhällsvetenskapliga fakulteten vid SU är den överlägset största forskningssammanslutningen i Sverige på det samhällsvetenskapliga området. De register som finns i Sverige är unika i flera avseenden; de går långt tillbaka i tiden, de är välskötta och vältäckande. Samhällsvetenskapliga fakulteten har helt enkelt en unik position i världen.  Med SUREC vill vi starta ett samarbete över fakulteten som leder till samhällsnyttig och intressant forskning.

Läs mer om SUREC (59 Kb)