World of Statistics

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statistiska Institutionen
  4. Samverkan - old
  5. World of Statistics
 

Karin Kock, professor i nationalekonomi, folkhushållningsminister och chef för SCB

Sveriges första kvinnliga statsråd, Karin Kock, var en av de centrala personerna i den svenska kvinnorörelsen under trettio-, fyrtio- och femtiotalet. Hon blev också den första kvinnliga professorn i nationalekonomi i Sverige och den första kvinnliga ledaren för en större statlig myndighet, Statistiska centralbyrån.

Nightingale och Rosling – statistiska hjältar

Vi vill inleda Statistikens år 2013 med att lyfta fram två personer som har betytt mycket för statistiken. Den ena lever och är verksam, den andra har varit död i över 100 år. Men de har mycket gemensamt – båda har lyckats använda och tillgängliggöra statistik i syfte att förbättra vår värld. Den ena var sjuksköterskan Florence Nightingale och den andra är läkaren Hans Rosling.

The International Year of Statistics 2013 "Statistics2013"

Statistiska institutionen uppmärksammade på olika sätt statistikens år 2013!

Vårt deltagande i "Statistics2013", ett världsomspännande firande och erkännande av den statistiska vetenskapen, för att synliggöra vikten av statistik genom samarbete mellan olika organisationer över hela världen var mycket givande och som ett resultat av detta är Statistiska institutionen nu en del av nätverket World of Statistics.

Aktiviteter som vi genomförde 2013:

  • Anordna öppna populärvetenskapliga föreläsningar om statistik
  • Inleda ett samarbete med en gymnasisekola genom projektet "Fadderskolor"
  • Publicera relevanta artiklar om statistik på vår webbplats
  • På olika sätt delta i samhällsdebatten