Elections 2020. Photo by Markus Winkler on Unsplash.

Hur, vad och vem ska man tro på, frågar Studio 1. Ett exempel är tolkningen av opinionsundersökningarna inför det amerikanska valet 2016. Det var inte opinionsundersökningarna som misslyckades utan tolkningen av dem, säger Dan Hedlin.

Man kan lita på att det stämmer att valet kommer bli jämnt konstaterar Dan i Tv4.

Har undersökningarna blivit bättre sedan 2016? Kanske, sedan valet 2016 tar opinionsundersökningarna in att män med låg utbildning mer sällan svarar. Men det finns en risk att opinionsinstituten istället överkompenserar för frånvaron av vissa grupper i undersökningarna, förklarar Dan Hedlin.

Vilken väljargrupp du tillhör påverkar vem du röstar på. Republikaner tycker i högre utsträckning att ekonomin är den viktigaste frågan och om de anser att de har fått det bättre ekonomiskt röstar de i högre utsträckning på Trump. För demokrater avgör andra frågor, som hur coronapandemin hanteras och ojämlikhet mellan olika grupper. Det säger Dan Hedlin till DN.

Väljargrupperna ser också olika ut fördelat på män och kvinnor. De senare röstar i något högre utsträckning och oftare på Demokraterna.
Men and women in the U.S. continue to differ in voter turnout rate, party identification

"De blir ofta övertolkade"

Man måste respektera osäkerheten i opinionsundersökningar, förklarar Dan Hedlin för Studio 1, annars finns en risk att undersökningarna blir övertolkade. I det här valet går det inte heller att förutse utkomsten av rekordet i poströstande.

Tips, vad ska du tänka på när du försöker förstå vad opinionsundersökningarna säger

Sammanvägningar av opinionsundersökningar brukar peka mer rätt än en enskild undersökning. Sidan Five Thirty Eight är ett exempel, som är riktigt rolig att titta på, säger Dan Hedlin. Just nu menar de att Trump har en chans på tio att vinna valet. Man måste också tänka på vad en chans på 1 på 10 innebär: Om du har en chans på tio att dra ett visst kort, så kan det hända att du drar det kortet.

Även om vi gärna vill veta med en gång vem som kommer att bli president, så får vi acceptera att undersökningarna säger att det blir jämnt och vi får vänta till på söndag, förklarar Dan Hedlin i TV4 Nyheter.

Mediernas ansvar

Här diskuterar professor Dan Hedlin mediernas ansvar för att presentera opinionsundersökningar på rätt sätt. Och inte skapa falska förväntningar:

Medierna vill säga ett ett parti leder, även om de ligger lika

Nya metoder

Vår doktorand Edgar Bueno forskar på nya metoder för att hantera osäkerheten i opinionsundersökningar. Här kan du läsa om hans metod för att göra opinionsundersökningar billigare och säkrare:

How to make surveys cheaper and better

Både Dan och Edgar förklarar att osäkerheten i en opinionsundersökning beror på att vi inte kan veta hur väl ett urval av personer representerar hela befolkningen.

Predition. https://xkcd.com/2370/