Statististiska institutionen har skapat en portal för fritt tillgängliga utbildningsresurser inom området Statistiska Informationssystem. Det rör sig företrädesvis om s.k. Open Educational Resources (OER), t.ex. videoinspelade kurser och kursmoduler som kan användas både för självstudier och för nätbaserad undervisning med hjälp av nya pedagogiska metoder som "flipped classroom". Kontaktperson: Bo Sundgren, Statistiska institutionen.