Kursen ger dig kunskap om viktiga satser inom inferensteorin och statistikors konvergensegenskaper. Du får också lära dig att härleda viktiga punktestimatorer, intervallestimatorer samt teststatistikor i några valda tillämpningar.

Kursen utgör en grund för fortsatta studier på avancerad nivå och för studier på forskarnivå i statistik.

Särskild behörighet:90 hp i statistik, eller motsvarande. Matematik för ekonomisk och statistisk analys, GN, 7,5 hp, eller motsvarande. Engelska 6, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare höstterminen 2019

Kursansvarig

Per Gösta Andersson

Du hittar Per Göstas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Per Gösta och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Föreläsare

 

Övningslärare

 

Vad forskar din lärare om?

Läs om Per Göstas forskning om svarsbortfall!