Med en masterexamen i statistik kan du arbeta självständigt med statistiska metoder. Arbetsmarknaden är bred, och du kan få mer utmanande och kvalificerade jobb.

Våra studenter berättar

Se vad våra alumner, som har läst masterprogrammet, tyckte och vad de jobbar med nu:

"I really got what I was expecting from the Master's programme"

"Det jag tycker är roligast med att plugga statistik är hur jag kan använda det jag lärt mig i klassrummet i mitt vardagliga liv"

"Det jag tycker är kul med statistik är att se mönster och samband växa fram!"

Masterprogrammets upplägg

Masterprogrammet i statistik är en utbildning som ligger i tiden! Du får fördjupade kunskaper som statistiker, med kurser i R-programmering och maskininlärning. I programmet behandlas bland annat teori och tillämpning av statistiska metoder och modeller, produktion och kvalitet i offentligt statistik och olika beräkningsmetoder för att lösa statistiska problem. Viktigt för utbildningen är att ge träning för självständigt arbete med statistiska frågeställningar av olika karaktär. Då Masterprogrammet i statistik är ett internationellt program, ges utbildningen främst på engelska. En masterexamen är en modern utbildning som skall vara jämförbar över hela Europa och omfattar 2 års heltidsstudier, 120 hp, varav 30 hp består av en uppsats.

Särskild behörighet: Kandidatexamen, 180 högskolepoäng med 90 hp i statistik eller motsvarande samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande
Studietakt: 100 %
Undervisningsspråk: Engelska

Ansök till Masterprogrammet