Under kursens gång lär du dig att utföra simuleringsexperiment, du får arbeta med programvarorna SAS, R och Matlab och du får kunskaper om numerisk matrisalgebra, ekvationslösning, funktionsoptimering och simuleringstekniker och grundläggande principer för numeriska beräkningar och sannolikhetsfördelningar.

Särskild behörighet: 112,5 hp i statistik varav Sannolikhetsteori, AN, 7,5 hp, Inferensteori, AN, 7,5 hp, Multivariat analys, AN, 7,5 hp, eller motsvarande.
Engelska 6, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare vårterminen 2020

Kursansvarig

Frank Miller

Du hittar Franks mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Frank och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Mahmood Ul Hassan