Överlevnadsmodeller diskuteras och tillämpas på verkligt datamaterial främst inom demografi/sociologi men också inom andra ämnen såsom nationalekonomi, företagsekonomi, kriminologi, medicin och folkhälsovetenskap. Dessutom ger kursen en introduktion till lämpliga statistiska programpaket för empirisk analys av händelsedata.

Kursen ingår i Statistik III (under vårterminerna) men kan då även läsas som en fristående kurs.

Särskild behörighet: Statistisk teori fk, 10 poäng eller Statistisk teori II, 15 högskolepoäng eller Statistisk teori med tillämpningar, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare på kursen vårterminen 2020

Kursansvarig

Gebrenegus Ghilagaber

Du hittar Gebrenegus mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Gebrenegus och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

 

Vad forskar din lärare om?

Läs om Gebrenegus forskning om selektionsfel.