Denna matematik används i kursen:

 • Reella tal i olika former
 • Numerisk räkning med och utan tekniska hjälpmedel
 • Tolka, granska och åskådliggöra statistiska data
 • Kunna tolka och använda vanligt förekommande lägesmått (t.ex. medelvärde, median, typvärde)
 • Algebraiska uttryck, formler och funktioner (Särskilt hur summatecknet fungerar)
 • Linjära ekvationer
 • Enkla potensekvationer och exponentialfunktioner
 • Använda dator och grafritande räknare för att utföra beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram
 • Logaritmer och potenser med reella exponenter
 • Polynom
 • Lösning av polynomekvationer av högre grad genom faktorisering
 • Summan av en geometrisk talföljd
 • Använda dator som hjälpmedel vid studie av matematiska modeller
 • Ändringskvot och derivata
 • Härledning av deriveringsregler för några grundläggande potensfunktioner, summor av funktioner samt enkla exponentialfunktioner och i samband därmed beskriva varför och hur talet e införs
 • Uppskatta funktions numeriska derivata grafiskt

Sannolikhetslära (repeteras och behandlas mer omfattande på våra statistikkurser):

 • Enkla slumpförsök
 • Slumpförsök i flera steg
 • Relativa frekvenser

Statistik (repeteras och behandlas mer omfattande på våra statistikkurser):

 • Läges- och spridningsmått
 • Statistiska undersökningar

Linjära modeller

 • Räta linjens ekvation
 • Linjära ekvationssystem
 • Lösning av linjära olikheter och ekvationssystem med grafiska och algebraiska metoder
 • Vissa icke-linjära funktioner.

Algebra och funktionslära

 • Funktionsbegreppet
 • Kvadreringsreglerna och konjugatregeln
 • Andragradsfunktioner och andragradsekvationer