Kursen tar upp: Sannolikhetslära, sannolikhetsfördelningar, inferens med beslutsteori, regressionsmodeller, indexteori, modeller för tidsserier och prognoser, volatilitet, optioner. Under kursen får du lära dig datahantering och statistisk programvara.

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och finansiering och kan inte läsas som en fristående kurs.

Särskild behörighet: Grundläggande statistik för ekonomer 15 hp och Matematik för ekonomer 7,5 hp.

Undervisningsspråk: Engelska

 OBS! Denna kurs går inte att söka som fristående kurs.

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare vårterminen 2021

Kursansvarig

Andriy Andreev

Du hittar Andriys mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Andriy och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Ulf Högnäs