Kursen ger grundläggande kunskaper om planering och genomförande av statistiska undersökningar och dess urvalsmetoder. Du lär dig att hitta datakällor och samla in data, frågekonstruktion och att presentera resultat muntligt och skriftligt. Du får lära dig att identifiera, lösa och tolka elementära statistiska problem med ekonomiska tillämpningar.

Kursen ingår i Kandidatprogram i företagsekonomi men du kan läsa den som fristående kurs.

Undrar du över matematiken som används på kursen? Här finns en lista på den matematik som vi använder (motsvarande förkunskapskraven)!

Särskild behörighet: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare vårterminen 2020
 

Kursansvarig

Ulf Högnäs

Du hittar Ulfs mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Ulf och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Group 1:
Group 2:
Group 3: Susy Caraza
Group 4: Susy Caraza
Group 5: Susy Caraza
Group 6: Anna Stenkvist
Group 7: Anna Stenkvist
Group 8: Anna Stenkvist

Information om examinationstillfällen för Grundläggande statististik för ekomoner på svenska