Varför välja en statistikutbildning?

Sex skäl att läsa statistik:

1. Statistik är ett bra breddningsämne 2. Arbetsmarknaden för statistiker är god 3. Du kan få jobb utomlands 4. Statistiker har bra arbetsvillkor 5. Statistik påverkar oss 6. Du lär dig att genomskåda statistiken. Läs mer här!

Termin 1

Här läser du på den första halvan (1-15hp) Statistikens grunder. Under andra halvan (16-30hp) läser du Regressionsanalys och undersökningsmetodik.

Om du vill läsa på helfart hela terminen (30 hp) så är det lättast att söka Statistik I (där kurserna Statistikens grunder och Regressionsanalys ingår). 

Termin 2

Termin 2 börjar med Statistisk teori med tillämpningar, (15hp)  som ger nödvändiga förutsättningar för att kunna studera mer avancerade statistiska metoder. Andra halvan av terminen läser du kursen Ekonometri. Kursen ges på engelska.

Om du vill läsa på helfart hela terminen (30 hp) så är det lättast att söka Statistik II (där kurserna Statistisk teori med tillämpningar och Ekonometri ingår).

Termin 3 

På termin 3 läser du Självständigt statistiskt arbete (uppsats) samt kombinerar med 15 hp tillämpande kurser. Beroende på om du läser en vårtermin eller en hösttermin så ges olika kurser.  Exempel på kurser är Urvalsundersökningar, Multivariata metoder  och Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning.

Om du vill läsa på helfart hela terminen (30 hp) så är det lättast att söka Statistik III som är en kurs på 30 högskolepoäng där ett urval av dessa kurser ingår (vilka kurser det är beror på om du ska läsa höst eller vår).