De metoder och begrepp som översiktligt behandlas i kursen inkluderar statistiska mått, statistiska diagram, osäkerhet, hypotesprövning, linjära modeller, tidsseriemodeller, index, demografi, urval, datainsamlingsmetoder, olika typer av fel i undersökningar och hur man hanterar sådana fel.

Särskild behörighet: Engelska B/Engelska 6, Matematik C/Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2

OBS! Denna kurs går inte att söka som fristående kurs.

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare vårterminen 2021

Kursansvarig

Jonas Bjermo

Du hittar Jonas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Jonas och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare:

Maria Anna Di Lucca