Programmets uppbyggnad

Programmet, som är tre år, omfattar ett basblock med 60 högskolepoäng nationalekonomi och 60 högskolepoäng statistik. Därefter avslutas utbildningen med 30 valfria högskolepoäng samt fördjupning med ytterligare 30 högskolepoäng nationalekonomi /eller/ statistik, inklusive examensarbete för kandidatexamen.

Mer  information om programmets uppbyggnad finns på Nationalekonomiska institutionens webbplats.

Läs mer och sök programmet!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Platsgaranti för studenter på program

Som programstudenter har du platsgaranti på de kurser som ingår i programmet under förutsättning att du följer utbildningsplanen och är behörig. Om du har frågor angående din utbildningsplan kontakta studievägleningen vid nationalekonomiska institutionen studievagledningen@ne.su.se.
 

Ansökan för kurser inom programmet

Den kurs som du ska läsa inom programmet söker du via www.antagning.se senast 15 april för studier på höstterminen och 15 oktober för studier på vårterminen.  Du kommer kunna markera vid ansökan att du är programstudent.

Om du inte hittar den kurs du ska läsa till nästa termin ska du omedelbart kontakta institutionen. Det gäller också om du inte får platsgaranti på en kurs som du borde ha platsgaranti på.

För att bli antagen till kandidatuppsatskursen krävs att du har avslutat 75% av programmets obligatoriska basblock.

Exempel
Om en student på Kandidatprogrammet inom Nationalekonomi och Statistik söker till Kandidatuppsatsen i Nationalekonomi så kommer denna att få platsgaranti om han eller hon saknar färre är 15 hp (dvs har 105 hp) från kurserna i basblocket:
Nationalekonomi 1, Intermediate Micro- och Macroeconomics och två valfria kurser i Nationalekonomi samt Statistik I och Statistik II.

Saknas mer än 15 hp söker studenten på samma villkor som en fristående student.
Tänk på att platsgarantin endast gäller om man söker kurserna inom de max tillåtna 45 hp som man kan antas på per termin. Söker man utanför denna omfattning föreligger risken att man antas på sina högre prioriterade kurser vilket då kan få till följd att man stryks från de kurser man hade haft platsgaranti på.

På den valfria terminen söker studenten som fristående student till valfri kurs. Vi har ett samarbete med Företagsekonomiska institutionen som ger förtur till FEK I.
 

OBS! Även om du har platsgaranti och blir antagen till kursen så måste du tacka JA till platsen och registrera dig som vanligt, annars förlorar du din plats.