Kursen kan vara av speciellt intresse för kvantitativt inriktade beteendevetare, då de multivariata metoderna illustreras med beteendevetenskapliga tillämpningar. Grundläggande matrisalgebra av användning för kursen introduceras. Dessutom tar kursen upp hur statistik programvara för multivariata metoder kan användas.

Kursen ingår i Statistik III men kan även läsas som en fristående kurs.

Särskild behörighet: Statistisk teori, pk, 5 poäng eller Statistisk teori III, GN, 7,5 högskolepoäng eller Statistisk teori med tillämpningar, 15 högskolepoäng eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare vårterminen 2020

Kursansvarig

Mahmood Ul Hassan

Du hittar Mahmoods mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Mahmood och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Vad forskar din lärare om?

Läs om Mahmoods forskning om ekonomiska prognoser!