Det är ditt intresse tillsammans med förslag av handledare som styr vad du skriver om i ditt självständiga arbete. Nu har du chansen att själv tillämpa det du har lärt dig inom statistiken. Kursen ger dig kunskaper om planering, genomförande och avrapportering av ett eget arbete, och bearbetning av teoretiska och praktiska problem.

Kursen ger även kunskaper om hur man kritiskt granskar ett statistiskt arbete, vilken vetenskaplig litteratur som finns inom statistiken och hur man söker referenser, hur man disponerar och skriver en vetenskaplig rapport samt hur man muntligt presenterar och diskuterar sina och andras resultat.

Kursen ingår i Statistik III.

-> Vill du skriva uppsats med ett företag eller organisation? Läs mer här!

Särskild behörighet: Statistik I, GN, 30 hp och Statistik II, GN, 30 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Företag och organisationer som är intresserade av att ta emot uppsatsstudenter

Lärare på kursen vårterminen 2020

Kursansvarig

Dan Hedlin

Du hittar Dans mottagningstider i länken ovan. Det går bra att e-posta Dan och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Handledare vårterminen 2020