Förstå statistikens roll i samhället

Genom Statistik I får du en inblick i statistikens vetenskapliga roll och påverkan på samhället. Inom statistikämnet studeras metoder för att genomföra empiriska undersökningar och för att dra slutsatser från observationer. Statistik har tillämpningar inom i stort sett alla vetenskaper såsom naturvetenskap, medicin, ekonomi, beteendevetenskap osv. Genom kursen introduceras du till statistikens tankevärld och statistikens idémässiga bakgrund. Du får lära dig hur statistik används inom empiriska undersökningar, speciellt beskrivande statistik och statistisk slutledning. Du får lära dig praktisk tillämpning av statistiken och hur olika typer av statistiska undersökningar görs för politiker, myndigheter, allmänheten. I Statistik I lär du dig grunderna för att förstå och utvärdera undersökningars kvalitet. Kursen ger också en introduktion till statistisk programvara.

Kursen består av delkurserna Statistikens grunder (15 hp) och Regressionsanalys och undersökningsmetodik (15 hp). Delkurserna kan också läsas som fristående kurser. För kursbeskrivningar och litteraturlistor, se respektive delkurs ovan. Övrig information om varje delkurs för registrerade studenter finns på Athena.

Sök kursen!

Hur är det att läsa Statistik I?

Vill du veta mer om hur det är att studera vid Statistiska institutionen, och få tips om att studera statistik? Se vad Emma, som har läst kursen, berättar, och fråga henne!

Kursens innehåll

I kursplanen kan du läsa mer om vad som lärs ut i Statistik I.

Kursplan

Särskild behörighet: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A
Undervisningsspråk: Svenska