Nytta för både arbete och studier

Skaffa en grundläggande förståelse för statistiska modeller och bakomliggande teorier, som du har användning av både i arbetslivet och i dina studier. Inom Statistik II lär du dig att dra korrekta slutsatser från statistisk dataanalys. Speciell tonvikt läggs på teoriernas tillämpningar på samhällsvetenskapliga problem, bland annat inom ekonomi och ekonometri.

Kursen består av delkursen Statistisk teori med tillämpningar, 15 högskolepoäng och Ekonometri, 15 högskolepoäng. Övrig information om varje delkurs för registrerade studenter finns på Athena.

Sök kursen!

Hur är det att läsa Statistik II?

Vill du veta mer om hur det är att studera vid Statistiska institutionen, och få tips om Statistik II? Se vad Magnus, som har läst kursen, berättar!

Kursens innehåll

I kursplanen kan du läsa mer om vad som lärs ut i Statistik II.

Kursplan

För dig som ska söka till andra terminen i statistik

Om du vill läsa hela terminen ska du söka Statistik II (30 hp) och om du bara vill läsa halva terminen ska du söka Statistisk teori med tillämpningar (15 hp).

Du som är programstudent ska söka som programstudent till Statistik II, inte till den fristående kursen Statistisk teori med tillämpningar.

Särskild behörighet: Statistik I, GN, 30 högskolepoäng eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska (Kursen kan ges på engelska)