Inom ämnet statistik studeras metoder för att genomföra empiriska undersökningar och för att dra slutsatser från observationer. Statistik har tillämpningar inom i stort sett alla vetenskaper såsom naturvetenskap, medicin, ekonomi, beteendevetenskap osv. Genom kursen introduceras du till statistikens tankevärld och statistikens idémässiga bakgrund. Du får lära dig hur statistik används inom empiriska undersökningar, speciellt beskrivande statistik och statistisk slutledning.

I kursen lär du dig om hur sannolikhetsmodeller används. Oavsett om man är ”konsument” av statistiska utredningar och undersökningar av olika slag eller om man deltar i planering, genomförande och analys av undersökningar måste man ha grundläggande kunskaper om alla moment i en undersökning för att kunna förstå och utvärdera undersökningars kvalitet.

Särskild behörighet: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).
Undervisningsspråk: Svenska

Sök kursen!

Observera att vi här presenterar Statistikens grunder, kvällstid, som går på halvfart under kvällar. Kursen är juridiskt sett densamma som Statistikens grunder, dagtid, men då kurserna har olika lärare kan själva innehållet vara lite olika.

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare ht-19

Kursansvarig

Raul Cano