Grundläggande förståelse för bakomliggande teorier och statistiska modeller är nödvändig för att du ska kunna analysera av data, oavsett tillämpningsområde. Med en sådan förståelse kan du avgöra en modells hållbarhet och dra korrekta slutsatser kan från den statistiska dataanalysen. Statistisk teori med tillämpningar ingår i Statistik II, och då läser du kursen under första halvan av terminen. Men Statistisk teori med tillämpningar kan även läsas som fristående kurs.

Kursen behandlar och lär ut en del matematik:

 • Grundläggande räkneregler
 • Algebraiska beräkningar
 • Potenser
 • Summa- och produkttecknet
 • Funktioner (av en och två variabler)
 • Absolutbelopp
 • Exponential- och naturliga logaritmfunktioner
 • Derivator
 • Maximering/minimering
 • Partiella derivator
 • Integraler
 • Dubbelintegraler

Om du känner att du vill förbereda dig tidigare inför kursen, är ett tips att läsa sommarmatte!

Sök kursen!

Särskild behörighet: Statistikens grunder, GN, 15 hp och Regressionsanalys och undersökningsmetodik, GN, 15 hp, eller Statistik I, GN, 30 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Gamla tentor med studentsvar hittar du här.

Lärare vårterminen 2020

Kursansvarig

Jessica Franzén

Du hittar Jessicas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Jörgen Säve-Söderbergh