Mer utförligt behandlas begrepp som exempelvis planering av urvals- och totalundersökningar, obundet slumpmässigt urval samt svarsbortfall och andra felkällor. Kursens innehåll ger kunskaper av stor nytta vid tillämpningar av statistiska metoder inom olika utrednings och undersökningssituationer.

Särskild behörighet: Statistisk teori med tillämpningar, GN, 15 hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Lärare höstterminen 2019

Kursansvarig

Dan Hedlin

Du hittar Dans mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Dan och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Edgar Bueno

Vad forskar din lärare om?

Läs om Dans forskning om urval!